ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
ลุมพินี
กบิลพัสดุ์
เทวทหะ
สาวัตถี
สารนาถ
โกสัมพี
สังกัสสนคร
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
ราชสถาน
นิวเดลี
อัครา
ดารัมชาลา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561
ณ วัดเนปาลโพธิ สถานที่ประสูติ สวนลุมพินี ประเทศเนปาล
ระหว่างวันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลด/รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
โปรแกรมแสวงบุญอินเดีย - เนปาล
เดินทางระหว่างวันที่ 20-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
(เพียงท่านละ 23,000 บาท พระภิกษุ – แม่ชี) (26,000 บาท คฤหัสถ์)
ดาวน์โหลด/รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
โปรแกรมแสวงบุญอินเดีย - เนปาล
เดินทางระหว่างวันที่ 15 - 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(เพียงท่านละ 23,000 บาท พระภิกษุ – แม่ชี) (26,000 บาท คฤหัสถ์)
ดาวน์โหลด/รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
โปรแกรม สาธยายพระไตรปิฎ ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประจำปี 2561
รับจำนวน 40 ท่าน มีสมัคร 7 ท่าน
เดินทางระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(เพียงท่านละ7,900 บาท)
ค่ารถไปกลับ โกกัตตา - พุทธคยา 3,000 บาท
ไม่จัดหาที่พัก และอาหาร กรณีไม่มีที่พัก ให้แจง ทีมงานจะจัดที่พักให้เลือกสามารถ วัดไทย วัดนานาชาติ โรงแรม
โปรแกรมแสวงบุญอินเดีย - เนปาล
เดินทางระหว่างวันที่ 14 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
(เพียงท่านละ 23,000 บาท พระภิกษุ – แม่ชี) (26,000 บาท คฤหัสถ์)
ดาวน์โหลด/รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
โปรแกรมแสวงบุญอินเดีย - เนปาล
เดินทางระหว่างวันที่ 8-17 มกราคม พ.ศ. 2562
(เพียงท่านละ 23,000 บาท พระภิกษุ – แม่ชี) (26,000 บาท คฤหัสถ์)

8-20 มกราคม 2562 สี่สังเวชฯ + อชันตา, เอโรล่า, มุมไบ (37,0000 บาท)
ดาวน์โหลด/รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
โปรแกรมแสวงบุญอินเดีย - เนปาล
เดินทางระหว่างวันที่ 6-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(เพียงท่านละ 23,000 บาท พระภิกษุ – แม่ชี) (26,000 บาท คฤหัสถ์)
6-16 กุมภาพันธ์ สี่สังเวชฯ + อัครา, ราชสถาน, เดลี
ดาวน์โหลด/รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
โปรแกรมแสวงบุญอินเดีย - เนปาล
เดินทางระหว่างวันที่ 3-12 มีนาคม พ.ศ. 2562
(เพียงท่านละ 23,000 บาท พระภิกษุ – แม่ชี) (26,000 บาท คฤหัสถ์)
3-23 มีนาคม 2562 สี่สังเวชฯ + อัครา, ราชสถาน, เดลี
ดาวน์โหลด/รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindiaโพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved