ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
ลุมพินี
กบิลพัสดุ์
เทวทหะ
สาวัตถี
สารนาถ
โกสัมพี
สังกัสสนคร
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
ราชสถาน
นิวเดลี
อัครา
ดารัมชาลา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)
ถ้ำอชันตา ( Ajanta Caves)

ถ้ำอชันตา ( Ajanta Caves) เป็นสถาปัตยกรรมหินแกะสลักที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในเมืองออรังกาบาด รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย สร้างเมื่อ พ.ศ. 350 มองจากด้านบนเป็นทรงเกือกม้า จึงได้เจาะภูเขาเพื่อสร้างเป็นกุฏิ โบสถ์ วิหาร แกะสลักหิน เป็นองค์เจดีย์ เป็นพระพุทธรูป และภาพจิตรกรรมฝาผนังถ้ำ เล่าเรื่องราวต่างๆ ในพุทธประวัติและชาดก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย องค์การยูเนสโก

แผนที่ถ้ำอชันตา

ต้นโทร

วิวถ้ำอชันตา

ถ้ำหมายเลข1

ถ้ำหมายเลข1 ภาพวาดพระปัทมปาณิโพธิสัตว์ ศิลปะคุปตะตอนปลาย หรือหลังคุปตะ(พุทธศตวรรษที่12)

ภาพวาดพระวัชรปาณีโพธิสัตว์จิตรกรรมที่ผนังถ้ำอชันตา หมายเลข1

ถ้ำหมายเลข 2

ถ้ำหมายเลข 3

ถ้ำหมายเลข 4

ถ้ำหมายเลข 5 ขุดเจาะหินไม่สำเร็จ ประกอบด้วยโครงสร้างเสา

ถ้ำหมายเลข 6 มีสองชั้น

ถ้ำหมายเลข 7

ถ้ำหมายเลข 8

ถ้ำหมายเลข 9

ถ้ำหมายเลข 9

ถ้ำหมายเลข 10

ถ้ำหมายเลข 10 จอห์น สมิธ (John Smith)

ถ้ำหมายเลข 13

ถ้ำหมายเลข 16

ถ้ำหมายเลข 17

ถ้ำหมายเลข 19

ถ้ำหมายเลข 19

ถ้ำหมายเลข 19

ถ้ำหมายเลข 19

ถ้ำหมายเลข 20

ถ้ำหมายเลข 21

ถ้ำหมายเลข 24

ถ้ำหมายเลข 26

ถ้ำหมายเลข 26

ถ้ำหมายเลข 26

ถ้ำหมายเลข 26

ถ้ำหมายเลข 27โพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved