ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
พระพุทธรูป, ศิลปะคันธาระ, ศิลปะคุปตะ, ศิลปะปาละ, ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
พระพุทธรูป
ศิลปะคันธาระ
ศิลปะคุปตะ
ศิลปะปาละ
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
กบิลพัสดุ์
กบิลพัสดุ์ ฝั่งอินเดีย
นิโครธาราม
รามคามสถูป นครเทวทหะ
ลุมพินี
สาวัตถี
สังกัสสนคร
สารนาถ
โกสัมพี
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
นิวเดลี
อัครา
ฟาเตห์ปูร์ สิครี
ราชสถาน
หริทวาร, ฤาษีเกษ
จัมมู - แคชเมียร์
เลห์-ลาดักห์
อัมริตสาร์
มะนาลี-ชิมลา
ดารัมชาลา
เมืองลัคเนา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล/
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลลาว
ข้อมูลลาว
เวียงจันทร์/วังเวียง
หลวงพระบาง
ลาวใต้
ข้อมูลลาว
ข้อมูเวียดนาม
ฮานอย/ซาปา
ดานัง
โฮจิมินห์
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)
ข้อมูลลาว
ข้อมูลทวีปยุโรป
กรุงเทพ-ลอนดอน
อิตาลี
อังกฤษ
จัมมู-แคชเมียร์ (Jammu - Kashmir)

มงกุฏเพชรแห่งอินเดีย
สวรรค์บนดิน
(Heaven On Earth)
ช่วง ธันวาคม - มีนาคมแคชเมียร์ (Kashmir)
โปรแกรม จัมมู-แคชเมียร์
(Jammu - Kashmir)
มงกุฏเพชรแห่งอินเดีย
สวรรค์บนดิน
(Heaven On Earth)
ช่วง ธันวาคม - มีนาคม

เมืองศรีนาการ์ (Srinagar)
- สวนโมกุล (Mughal Gardens)
1. สวนชาลิมาร์ (Shalimar)
2. สวนนิชาท (Nishat)
3. สวนแคชเมียร์ (Chashmashahi)
- วัดศานการาชะยา (Shankaracharya Temple)

- ทะเลสาบดาล (Dal Lake)
- ล่องเรือซิคาร่า (Shikara)


- บ้านเรือ (Boat House)
พาฮาลแกม (Pahalgam)
หรือหุบเขาคนเลี้ยงแกะ
“สวิตเซอร์แลนด์อินเดีย”
- ไบซาราน (Baisaran)
- ขี่ม้า (Horse riding)

กุลมาร์ค (Gulmarg)
ทุ่งหญ้าดอกไม้และลานหิมะแห่งแคชเมียร์
- กระเช้าลอยฟ้า,กอนโดลา เฟส 2 (Cable car 2, Gondola)
- ลานหิมะ ยอดเขากุลมาร์ค (Gulmarg Hill)
- สโนว์ โมบิล (Snowmobile)
- สกี (Ski)
- สโนว์ บอร์ด (Snowboard)
- ไบค์ สกี (Bike Ski)
- ลากเลื่อนหิมะ (Sleigh)

โซนามาร์ค (Sonamarg)
ทุ่งทองคำแห่งแคชเมียร์


ชัมมูและกัศมีร์ (ฮินดี: ????? ?? ??????; อูรดู: ???? ? ?????) หรือ จัมมูและแคชเมียร์ (อังกฤษ: Jammu and Kashmir) เป็นรัฐในอดีตที่ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของประเทศอินเดีย ดินแดนส่วนมากตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย นอกจากนั้นยังเป็นบริเวณพิพาทระหว่างอินเดีย ปากีสถาน และจีนด้วย

รัฐชัมมูและกัศมีร์เคยเป็นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ต่อมาได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม เคยอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิดุรรานีในอัฟกานิสถาน จักรวรรดิโมกุล ในอินเดีย และเคยอยู่ภายใต้การปกครองของชาวสิกข์ ภายหลังขับไล่ชาวสิกข์ออกไปได้ ในยุคที่อังกฤษเข้ามา กษัตริย์ของชัมมูและกัศมีร์ช่วยอังกฤษรบกับชาวสิกข์และได้เป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษ เมื่ออังกฤษให้เอกราชแก่อินเดียและมีการแบ่งเป็นอินเดียและปากีสถาน รัฐชัมมูและกัศมีร์กลายเป็นกรณีพิพาทของทั้งสองประเทศจวบจนปัจจุบัน


เมืองศรีนาการ์ (Srinagar)


น่านฟ้าแคชเมียร์ เมืองศรีนาการ์ (Srinagar)


สนามบินศรีนาการ์ (Srinagar Airport)


สวนโมกุล (Mughal Gardens)
1. สวนชาลิมาร์ (Shalimar)
2. สวนนิชาท (Nishat)
3. สวนแคชเมียร์ (Chashmashahi)ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เมืองศรีนาการ์ (Srinagar)


ล่องเรือซิคาร่า (Shikara) เมืองศรีนาการ์ (Srinagar)


ตลาดน้ำ เมืองศรีนาการ์ (Srinagar)


บ้านเรือ (Boat House) เมืองศรีนาการ์ (Srinagar)


บ้านเรือ (Boat House) เมืองศรีนาการ์ (Srinagar)


ตลาด เมืองศรีนาการ์ (Srinagar)


อาหาร เมืองศรีนาการ์ (Srinagar)


ปลาเค้า เมืองศรีนาการ์ (Srinagar)


ชาแคชเมียร์ (Tea Kashmir) เมืองศรีนาการ์ (Srinagar)


ต้นเมเปิ้ล, ชีนาร์ (Maple Tree, Chinar, Booune)

พาฮาลแกม (Pahalgam)
หรือหุบเขาคนเลี้ยงแกะไบซาราน (Baisaran) พาฮาลแกม (Pahalgam)


ไบซาราน (Baisaran) พาฮาลแกม (Pahalgam)


พาฮาลแกม (Pahalgam)


ขี่ม้า (Horse riding) พาฮาลแกม (Pahalgam)


พาฮาลแกม (Pahalgam)


พาฮาลแกม (Pahalgam)


หมู่บ้าน พาฮาลแกม (Pahalgam)


ทางเข้า พาฮาลแกม (Pahalgam)

กุลมาร์ค (Gulmarg)
ทุ่งหญ้าดอกไม้และลานหิมะแห่งแคชเมียร์กุลมาร์ค (Gulmarg)


กุลมาร์ค (Gulmarg)


กุลมาร์ค (Gulmarg)


กุลมาร์ค (Gulmarg)


กระเช้าลอยฟ้า,กอนโดลา เฟส 2 (Cable car 2, Gondola) กุลมาร์ค (Gulmarg)


ลานหิมะ ยอดเขากุลมาร์ค (Gulmarg Hill) กุลมาร์ค (Gulmarg)


ร้านอาหาร กุลมาร์ค (Gulmarg)


สโนว์ โมบิล (Snowmobile) กุลมาร์ค (Gulmarg)


สกี (Ski) กุลมาร์ค (Gulmarg)


สโนว์ บอร์ด (Snowboard) กุลมาร์ค (Gulmarg)


ไบค์ สกี (Bike Ski) กุลมาร์ค (Gulmarg)


ลากเลื่อนหิมะ (Sleigh) กุลมาร์ค (Gulmarg)


ต้นแอปเปื้ล (Apple trees) กุลมาร์ค (Gulmarg)

โซนามาร์ค (Sonamarg)
ทุ่งทองคำแห่งแคชเมียร์โซนามาร์ค (Sonamarg)


โซนามาร์ค (Sonamarg)


โซนามาร์ค (Sonamarg)


โซนามาร์ค (Sonamarg)


โซนามาร์ค (Sonamarg)โพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved