ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
ลุมพินี
กบิลพัสดุ์
เทวทหะ
สาวัตถี
สารนาถ
โกสัมพี
สังกัสสนคร
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
ราชสถาน
นิวเดลี
อัครา
ดารัมชาลา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)

ถ้ำกัณเหรี (Kanheri Caves)


ถ้ำกัณเหรี เป็นถ้ำทางพระพุทธศาสนา ที่มีการสกัดหินและขุดเจาะภูเขา (Rock Cut Temple) เพื่อนำมาทำเป็นวัด โบสถ์ ศาลา วิหาร และที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ มีจำนวนทั้งหมด 109 ถ้ำ ซึ่งกระจัดกระจายไปตามไหล่เขา

คำว่า กัณ-เห-รี (Kanheri) เพี้ยนมาจากคำว่า กฤษณคีรี (Krishnagiri) แปลว่าภูเขาหินสีดำ

ถ้ำเหล่านี้ เริ่มสร้างต้นพุทธศตวรรษที่ 5-14
ในอินเดียตะวันตกนี้ มีลักษณะสำคัญอยู่ 2 ช่วง
ยุคแรก พระสายหินยาน นิกาย"ภัทรยานี" (เถรวาท แบบพระไทย, ศรีลังกา) เริ่มมาสร้างก่อน หรือ กลางพุทธศตวรรษที่ 5
ยุคหลัง พระสายมหายาน (จีน, ญีปุ่น)มาที่หลัง
พุทธศตวรรษที่ 6 มีถ้ำอีกถ้ำหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นโดยศรียัชญา สาตการณี หรือ โคตมีบุตรที่ 2 มีที่นั่งที่ทำด้วยหิน เพื่อให้พระภิกษุ ใช้เป็นที่พักผ่อน มีป่าไม้อันรื่นรมย์ และมีธารน้ำ อันเยือกเย็น ในบริเวณนี้ แสดงให้เห็นถึง ความรักในธรรมชาติ มีความเป็นอยู่ ที่เรียบง่าย สงบ และไม่วุ่นวาย ของพระสงฆ์
จากคำจารึกในถ้ำที่ 76 กล่าวว่า นิกายอปรไศล ในพระพุทธศาสนา ได้อาศัยอยู่ ในวัดที่กันเหรีนี้ด้วย กุฏิบางห้อง มีการเจาะทำที่เก็บน้ำฝน ตามคติความเชื่อแล้ว เป็นที่เข้าใจดีสำหรับพระพุทธรูป จะสร้างขึ้นในสายมหายาน ส่วนเถรวาทนิยมสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุครูอาจารย์ เป็นต้น

ถ้ำกัณเหรี จัดอยู่ในวรรณอุทยานแห่งชาติสันเจ คานธี (sanjay gandhi national park) เมืองมุมไบ บนเนื้อที่มากกว่า 2,500 ไร่ ห่างจากจากสนามบิน 19 กิโลเมตร ประมาณ 1 ชั่วโมง ห่างจากเกตเวย์ (Gateway of india mumbai) ราวประมาณ 50 กิโลเมตร ภายในอุทยานมีสถานที่เข้าชมหลายอย่างอาทิเช่น สวนสัตว์ เป็นต้น การเดินทางไปมาสะดวกมาก

ถ้าไปชมในช่วงฤดูฝนจะมีธารน้ำไหลตลอด ถ้าเป็นช่วงหมดฝน น้ำจะไม่มี

พระกิตติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต แปลและเรียบเรียง ทางเข้าถ้ำ ประวัติถ้ำ ถ้าหมายเลข1 ถ้าหมายเลข2 ถ้าหมายเลข2 พระสถูป ถ้าหมายเลข2 พระสถูป ถ้าหมายเลข3 ถ้าหมายเลข3 ถ้าหมายเลข3 ถ้าหมายเลข3 ถ้าหมายเลข3 ถ้าหมายเลข3 ถ้าหมายเลข3 ถ้าหมายเลข3 ถ้าหมายเลข4 พระสถูป ถ้าหมายเลข 5 ถ้าหมายเลข 67 ถ้าหมายเลข 67 ถ้าหมายเลข 67 ถ้าหมายเลข 67 ถ้าหมายเลข 67 ถ้าหมายเลข 67 ถ้าหมายเลข 67 บริเวณรอบถ้ำ บริเวณรอบถ้ำ สะพานข้ามไปดูถ้ำอีกฝั่งโพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved