ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
พระพุทธรูป, ศิลปะคันธาระ, ศิลปะคุปตะ, ศิลปะปาละ, ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
พระพุทธรูป
ศิลปะคันธาระ
ศิลปะคุปตะ
ศิลปะปาละ
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
กบิลพัสดุ์
กบิลพัสดุ์ ฝั่งอินเดีย
นิโครธาราม
รามคามสถูป นครเทวทหะ
ลุมพินี
สาวัตถี
สังกัสสนคร
สารนาถ
โกสัมพี
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
นิวเดลี
อัครา
ฟาเตห์ปูร์ สิครี
ราชสถาน
หริทวาร, ฤาษีเกษ
จัมมู - แคชเมียร์
เลห์-ลาดักห์
อัมริตสาร์
มะนาลี-ชิมลา
ดารัมชาลา
เมืองลัคเนา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลอินใต้
ข้อมูลอินเดียใต้
รัฐเตลังคานา
เมืองกาญจีปุรัม
ฮัมปิ
รัฐอานธรประเทศ
ข้อมูลศรีลังกา
ข้อมูลศรีลังกา
ไหว้พระศรีลังกา
ข้อมูลอินโดนีเซีย
ข้อมูลอินโดนีเซีย
บุโรพุทโธ บาหลี
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล/
ข้อมูลสิงคโปร์
ข้อมูลสิงคโปร์
สิงคโปร์
ข้อมูลมาเลเซีย
ข้อมูลมาเลเซีย
มาเลเซีย
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลลาว
ข้อมูลลาว
เวียงจันทร์/วังเวียง
หลวงพระบาง
ลาวใต้
ข้อมูลลาว
ข้อมูเวียดนาม
ฮานอย/ซาปา
ดานัง
โฮจิมินห์
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)
ข้อมูลทวีปยุโรป
ข้อมูลทวีปยุโรป
ฝรั่งเศส
ลักเซมเบิร์ก
เยอรมนี
เบลเยียม
เนเธอร์แลนด์
อังกฤษ
อิตาลี
กรุงเทพ-ลอนดอน
ข้อมูลทวีปแอฟริกา (Africa)
ข้อมูลทวีปแอฟริกา
แอฟริกาใต้
ข้อมูลทวีปอเมริกา (America)
ข้อมูลทวีปอเมริกา
อเมริกา

เมืองกาญจีปุรัม (Kanchipuram)


เมืองกาญจีปุรัม (Kanchipuram)  

เมืองกาญจีปุรัม (Kanchipuram)
เมืองกาญจีปุรัม หรือ กาญจี (Kanchi) เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของราชวงศ์ปัลลวะ (Pallavas) ในช่วงศตวรรษที่ 6-8 ซึ่งเป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุด และเทวสถานจำนวนมากก็ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยนี้ ต่อมาในช่วงคริสตศตวรรษที่ 10-13 ปกครองโดยราชวงศ์โจฬะ Cholas และราชวงศ์วิชัยนคร (Vijayanagara) ในคริสตศตวรรษที่ 14-17 เมืองนี้เทวสถานมากกว่า 1000 แห่ง จนได้ชื่อว่า “นครพันวัด” เป็นหนึ่งในเจ็ดนครศักดิ์สิทธิ์ รองจากเมืองพาราณสี ที่นี้ใช้ภาษาทมิฬ Tamil และภาษาเตลูกู (Telugu)

เทวาลัยไกลาสนาถ (Kailashnatha Temple)

เทวาลัยไกลาสนาถ (Kailashnatha Temple)
เทวาลัยไกลาสนาถ (Kailashnatha Temple)
เทวาลัยไกลาสนาถ (Kailashnatha Temple)
เทวาลัยไกลาสนาถ (Kailashnatha Temple)
เทวาลัยไกลาสนาถ (Kailashnatha Temple)

เทวาลัยเอกัมพเรศวร (Ekambareswara Temple)
เทวาลัยเอกัมพเรศวร (Ekambareswara Temple)
เทวาลัยไวกูณฐเปรุมาล (Vaikuntha Perumal Temple)

มหาพลีปุรัม (Mahabalipurum)
มหาพลีปุรัม อีกชื่อหนึ่งว่า มามัลละปุรัม (Mamallapuram) เป็นเมืองท่าสมัยราชวงศ์ปัลลวะ มีตำนานในอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ “วามนาวตาร” ที่อวตารลงมาเกิดเป็นพราหมณ์เตี้ยเพื่อปราบอสูร คำว่า รถะ เป็นเรียกชื่อกลุ่มโบราณสถาน เนื่องจากกลุ่มปราสาทหินนี้มีลักษณะคล้ายราชรถ
กลุ่มโบราณสถานแห่งมหาพลิปุรัม (Group of Monuments at Mahabalipuram) เป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก (World Heritage)

กฤษณะมณฑป (Krishna Mandapa)
คเณศรถะ (Ganesh Ratha)
ก้อนเนยของพระกฤษณะ (Krishna’s Butterbal)
อรชุนบาเพ็ญตบะ (Arjuna’s Penance) หรือภาพพระแม่คงคาเสด็จสู่โลกมนุษย์ (The Descent of the Ganga)
ปัญจปาณฑพรถะ (Pancha Pandava Rathas) หรือปราสาทหินห้าพี่น้อง


1. เทราปตีรถะ (Draupadi-ratha)
2. อรชุนรถะ (Arjuna-ratha)
3. ภีมะรถะ (Bhima-rathas)
4. ธรรมราชารถะ (Dharmaraja-ratha)
5. นกุล-สหเทพรถะ (Nakula-Sahadeva-ratha) กลุ่มเทวาลัยชายหาด (Shore Temples)

กลุ่มเทวาลัยชายหาด (Shore Temples)
กลุ่มเทวาลัยชายหาด (Shore Temples)
กลุ่มเทวาลัยชายหาด (Shore Temples)
กลุ่มเทวาลัยชายหาด (Shore Temples)
กลุ่มเทวาลัยชายหาด (Shore Temples)
อ่าวเบงกอล ฝั่งติดกับเชนไน (Bay Bengal)โพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved