ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
พระพุทธรูป, ศิลปะคันธาระ, ศิลปะคุปตะ, ศิลปะปาละ, ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
พระพุทธรูป
ศิลปะคันธาระ
ศิลปะคุปตะ
ศิลปะปาละ
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
กบิลพัสดุ์
กบิลพัสดุ์ ฝั่งอินเดีย
นิโครธาราม
รามคามสถูป นครเทวทหะ
ลุมพินี
สาวัตถี
สังกัสสนคร
สารนาถ
โกสัมพี
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
นิวเดลี
อัครา
ฟาเตห์ปูร์ สิครี
ราชสถาน
หริทวาร, ฤาษีเกษ
จัมมู - แคชเมียร์
เลห์-ลาดักห์
อัมริตสาร์
มะนาลี-ชิมลา
ดารัมชาลา
เมืองลัคเนา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลอินใต้
ข้อมูลอินเดียใต้
รัฐเตลังคานา
เมืองกาญจีปุรัม
ฮัมปิ
รัฐอานธรประเทศ
ข้อมูลศรีลังกา
ข้อมูลศรีลังกา
ไหว้พระศรีลังกา
ข้อมูลอินโดนีเซีย
ข้อมูลอินโดนีเซีย
บุโรพุทโธ บาหลี
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล/
ข้อมูลสิงคโปร์
ข้อมูลสิงคโปร์
สิงคโปร์
ข้อมูลมาเลเซีย
ข้อมูลมาเลเซีย
มาเลเซีย
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลลาว
ข้อมูลลาว
เวียงจันทร์/วังเวียง
หลวงพระบาง
ลาวใต้
ข้อมูลลาว
ข้อมูเวียดนาม
ฮานอย/ซาปา
ดานัง
โฮจิมินห์
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)
ข้อมูลทวีปยุโรป
ข้อมูลทวีปยุโรป
ฝรั่งเศส
ลักเซมเบิร์ก
เยอรมนี
เบลเยียม
เนเธอร์แลนด์
อังกฤษ
อิตาลี
กรุงเทพ-ลอนดอน
ข้อมูลทวีปแอฟริกา (Africa)
ข้อมูลทวีปแอฟริกา
แอฟริกาใต้
ข้อมูลทวีปอเมริกา (America)
ข้อมูลทวีปอเมริกา
อเมริกา
ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)


ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

ลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป มีพรมแดนด้านตะวันออกติดประเทศเยอรมนี ทางทิศใต้ติดฝรั่งเศส และทางทิศตะวันตกติดเบลเยียม มีเมืองหลวงคือนครลักเซมเบิร์ก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสี่เมืองที่เป็นที่ตั้งของสถาบันสำคัญทั้งเจ็ดแห่งสหภาพยุโรป (ร่วมกับบรัสเซลส์ แฟรงก์เฟิร์ต และ สทราซบูร์) และยังเป็นที่ตั้งของสถาบันสำคัญหลายแห่งของทวีปรวมถึงศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป

มหาวิหารนอทเทรอ-ดาม (Cathedrale Notre-Dame)

มหาวิหารนอทเทรอ-ดาม (Cathedrale Notre-Dame)
มหาวิหารนอทเทรอ-ดาม เป็นมหาวิหารเพียงแห่งเดียวในลักเซมเบิร์ก โบสถ์แห่งนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสังเกตของสถาปัตยกรรมโกธิคตอนปลาย อย่างไรก็ตามมันยังมีองค์ประกอบและเครื่องประดับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยามากมาย ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 18
พระราชวังหลวงแกรนด์ดูคัล (Grand Ducal Palace)

พระราชวังหลวงแกรนด์ดูคัล (Grand Ducal Palace)
พระราชวังหลวงแกรนด์ดูคัล ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ทางตอนใต้ของลักเซมเบิร์ก ที่นี่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1572 โดยท่านเคาท์ซิเอกฟิลด์ เคาท์แห่งอาร์ เดนเนส สถาปัตยกรรมแบบโกธิค
อนุสาวรีย์สุภาพสตรีทองคำ (Golden Lady)

อนุสาวรีย์สุภาพสตรีทองคำ (Golden Lady)
สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการประกาศอิสรภาพของประเทศ
สะพานหินโค้ง (Adolphe Bridge)

สะพานหินโค้ง (Adolphe Bridge)
สะพานหินโค้ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1900 มีความยาวทอดตัวข้ามหุบเขากว่า 85 เมตร สูงจากพื้นประมาณ 42 เมตร
ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

จัตุรัสกลางเมือง เพลส เดอ อาร์ม (Place D’ Arms)
จัตุรัสกลางเมือง เพลส เดอ อาร์ม จัตุรัสแห่งนี้สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1670 โดยในอดีตได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่สวนสนามของกองทัพทหารแห่งเมืองลักเซมเบิร์ก แต่ปัจจุบันจัตุรัสแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานที่พบปะสังสรรค์ของผู้คนที่คึกคักมากที่สุด
สถานีรถไฟ
โพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved