ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
ลุมพินี
กบิลพัสดุ์
เทวทหะ
สาวัตถี
สารนาถ
โกสัมพี
สังกัสสนคร
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
ราชสถาน
นิวเดลี
อัครา
ดารัมชาลา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)
ถ้ำเอลโลร่า ( Ellora Caves)

ถ้ำเอลโลร่า ( Ellora Caves) เป็นถ้ำที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์โดยเจาะภูเขาหิน ถ้ำ 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู และศาสนาเชน ตั้งอยู่ที่เมืองออรังคาบาด รัฐมหาราช เป็นถ้ำเก่าแก่ที่สุดคือเป็นถ้ำของศาสนาพุทธนิกายมหายานสร้างประมาณ ค.ศ. 550 – 750 ถ้ำเอลโลร่าได้ถูกยกเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี 1983

แผนที่ถ้ำเอลโลร่า

ถ้ำทหมายเลข 1-12 มี 12 ถ้ำเป็นถ้ำพุทธ

ถ้ำหมายเลข 10

ถ้ำหมายเลข 12

ถ้ำหมายเลข 12

ถ้ำหมายเลข 13-29 มี 17 ถ้ำ เป็นศาสนาฮินดู

ถ้ำหมายเลข 14

ถ้ำหมายเลข 16

ถ้ำหมายเลข 16 พระศิวะ

ถ้ำหมายเลข 16 นาฏราช

ถ้ำหมายเลข 16

ถ้ำหมายเลข 16

ถ้ำหมายเลข 16

ถ้ำหมายเลข 30 – 34 มี 5 ถ้ำ เป็นของศาสนาเชน

ถ้ำหมายเลข 31

ถ้ำที่ 32 นั้น เรียกว่า อิทรสภา (Indra Sabha) ซึ่งเป็นวิหาร 2 ชั้น

ถ้ำหมายเลข 32

ถ้ำหมายเลข 32

ถ้ำหมายเลข 32

ถ้ำหมายเลข 32

ถ้ำหมายเลข 32 รูปสลักนางยักษีมตังคะ (Matanga)

ถ้ำหมายเลข 32 สิทธยิกะ (Siddhayika)

ถ้ำหมายเลข 32 รูปสลักของท่านมหาวีระ ศาสดาของศาสนาเชน

ถ้ำหมายเลข 32

ถ้ำหมายเลข 34

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองออรังกบาด

ป้อมดอลาตาบาด(Daulatabad) ป้อมปราการโบราณรอบภูเขาดัลคีรี เคยเป็นพระราชวังของราชวงศ์ยารวะ ก่อนจะไปสร้างที่เมืองออรังกบาด

บีบี กา มักบารา (Bibi Ka Maqbara) หรือ ทัชมาฮาลน้อย ซึ่งหมายความว่า สุสานแห่งท่านหญิง หรือเรียกอีกอย่างว่า ทัชมาฮาลแห่งมณฑลภาคใต้โพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved