ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
ลุมพินี
กบิลพัสดุ์
เทวทหะ
สาวัตถี
สารนาถ
โกสัมพี
สังกัสสนคร
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
ราชสถาน
นิวเดลี
อัครา
ดารัมชาลา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)

ถ้ำออรังกาบัด (Aurangabad Caves)


ถ้ำออรังกาบัด (Aurangabad Caves) เป็นถ้ำทางพระพุทธศาสนามี 12 ถ้ำ เป็นการขุดเจาะหินภูเขาไฟที่ค่อนข้างอ่อน ในช่วงศตวรรษที่ 6 และ 7 ตั้งอยู่บนเนินเขาที่วิ่งไปทางตะวันออกไปทางตะวันตกใกล้กับเมืองออรังกาบัด รัฐมหาราษฏระ

ถ้ำถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามตำแหน่งที่ดังนี้คือ กลุ่มตะวันตก (1-5) กลุ่มตะวันออก (6-9) กระจุกทางเหนือ คือถ้ำที่ยังไม่เสร็จ (9-12)

การแกะสลักที่ถ้ำออรังกาบัด เป็นสิ่งที่น่าโดดเด่น เป็นการรวมทั้งรูปแบบของต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายหินยาน (Hinayana)(เถรวาท) ที่มีการสร้างพระสถูป, งานศิลปะมหายาน (Mahayana) และเทพธิดาวัชรยาน (Vajrayana)
นอกจากนี้ยังมีรูปแกะสลักเทวรูปทางพระพุทธศาสนาแบบตันตระ (Tantra) อยู่เป็นจำนวนมาก

พระกิตติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต แปลและเรียบเรียงถ้ำหมายเลข


ทางเดินเข้าถ้ำ


ถ้ำหมายเลข


ถ้ำหมายเลข
โพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved