ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
พระพุทธรูป, ศิลปะคันธาระ, ศิลปะคุปตะ, ศิลปะปาละ, ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
พระพุทธรูป
ศิลปะคันธาระ
ศิลปะคุปตะ
ศิลปะปาละ
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
กบิลพัสดุ์
กบิลพัสดุ์ ฝั่งอินเดีย
นิโครธาราม
รามคามสถูป นครเทวทหะ
ลุมพินี
สาวัตถี
สังกัสสนคร
สารนาถ
โกสัมพี
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
นิวเดลี
อัครา
ฟาเตห์ปูร์ สิครี
ราชสถาน
หริทวาร, ฤาษีเกษ
จัมมู - แคชเมียร์
เลห์-ลาดักห์
อัมริตสาร์
มะนาลี-ชิมลา
ดารัมชาลา
เมืองลัคเนา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลอินใต้
ข้อมูลอินเดียใต้
รัฐเตลังคานา
เมืองกาญจีปุรัม
ฮัมปิ
รัฐอานธรประเทศ
ข้อมูลศรีลังกา
ข้อมูลศรีลังกา
ไหว้พระศรีลังกา
ข้อมูลอินโดนีเซีย
ข้อมูลอินโดนีเซีย
บุโรพุทโธ บาหลี
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล/
ข้อมูลสิงคโปร์
ข้อมูลสิงคโปร์
สิงคโปร์
ข้อมูลมาเลเซีย
ข้อมูลมาเลเซีย
มาเลเซีย
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลลาว
ข้อมูลลาว
เวียงจันทร์/วังเวียง
หลวงพระบาง
ลาวใต้
ข้อมูลลาว
ข้อมูเวียดนาม
ฮานอย/ซาปา
ดานัง
โฮจิมินห์
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)
ข้อมูลทวีปยุโรป
ข้อมูลทวีปยุโรป
ฝรั่งเศส
ลักเซมเบิร์ก
เยอรมนี
เบลเยียม
เนเธอร์แลนด์
อังกฤษ
อิตาลี
กรุงเทพ-ลอนดอน
ข้อมูลทวีปแอฟริกา (Africa)
ข้อมูลทวีปแอฟริกา
แอฟริกาใต้
ข้อมูลทวีปอเมริกา (America)
ข้อมูลทวีปอเมริกา
อเมริกา

เยอรมนี (Germany)


 

เยอรมนี (Germany)

เยอรมนี (Germany) ประเทศเยอรมันหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นสหพันธรัฐในรูปแบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภาในภูมิภาคยุโรปกลาง มีรัฐองค์ประกอบทั้งหมด 16 รัฐ มีพื้นที่ 357,021 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 85 ล้านคน ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในสหภาพยุโรป และมากที่สุดเป็นอันดับสองในทวีปยุโรปรองจากรัสเซีย มีเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดคือกรุงเบอร์ลิน และยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศ มีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ต และภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ รัวร์ เยอรมนีมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเชิงเสรีภาพและรัฐสวัสดิการ มีพรมแดนทางทิศเหนือติดทะเลเหนือ เดนมาร์ก และทะเลบอลติก ทิศตะวันออกติดโปแลนด์และเช็กเกีย ทิศใต้ติดออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ ทิศตะวันตกติดฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์กเบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ เบอร์ลิน (Berlin) เบอร์ลินหรือแบร์ลีนเป็นเมืองหลวงและรัฐหนึ่งในสิบหกรัฐสหพันธ์ของประเทศเยอรมนี มีประชากร 3.4 ล้านคนในเขตเมือง มากที่สุดในเยอรมนี และมากเป็นอันดับสองในสหภาพยุโรป[2] เป็นศูนย์กลางของเขตนครหลวงเบอร์ลิน-บรันเดินบวร์ค ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนี มีประชากรในเขตนครหลวงรวม 5 ล้านคนจาก 180 ชาติ มากเป็นอันดับเก้าในสหภาพยุโรป
ประตูบรันเดินบวร์ค (Brandenburg Gate)

ประตูบรันเดินบวร์ค เป็นอดีตประตูเมืองที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นประตูชัยที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิก (Neoclassical)

สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าฟรีดริช วิลเฮล์มที่ 2 เพื่อเป็นตัวแทนแห่งสันติภาพ ประตูถูกออกแบบโดย คาร์ล ก็อทท์ฮาร์ด แลงฮานส์ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลสิ่งก่อสร้าง ประตูบรันเดินบูร์กใช้เวลาก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2331 - 2334 เพื่อทดแทนกำแพงเข้าเมืองเบอร์ลินของเดิมเมืองโคโลญ

เมืองโคโลญ
โคโลญ หรือ เคิลน์ เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี รองจากเบอร์ลิน ฮัมบวร์ค และมิวนิก และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนอร์ทไรน์-เว็สท์ฟาเลิน โคโลญเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี สร้างโดยชาวโรมัน มีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึง ค.ศ. 50

เมืองโคโลญตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ มีอาสนวิหารโคโลญซึ่งเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยโคโลญเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ


อาสนวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral)


อาสนวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral)


อาสนวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral)

อาสนวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral)
อาสนวิหารโคโลญ เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกระดับอาสนวิหารในเมืองโคโลญ เป็นวิหารประจำมุขนายกแห่งโคโลญ สถานที่นี่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นที่ศาสนสถาน นิกายโรมันคาทอลิก สถานที่แห่งสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ประพิธีกรรมของสามมหากษัตริย์แห่งจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่เก็บหีบสามกษัตริย์ไว้ ณ ที่แห่งนี้ด้วย ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองแห่งนี้ มีผู้เยี่ยมชมราวๆ 20,000 คนต่อวัน

ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880

โรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกในเป็นเวลา 4 ปี ( ปี ค.ศ 1880-1884) ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เมืองโคโลญ ถูกทิ้งระเบิดทางอากาศทั้งหมด 14 ลูก


แม่น้ำไรน์ (Rhine River)

แม่น้ำไรน์ (Rhine River)

แม่น้ำไรน์เป็นแม่น้ำที่มีความยาวทั้งหมดประมาณ 1312 กิโลเมตร โดยมีต้นทางของแม่น้ำอยู่ในแถบเทือกเขาแอลป์ทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นแม่น้ำที่มีความยาวทั้งหมดประมาณ 1,312 กิโลเมตร โดยมีต้นทางของแม่น้ำอยู่ในแถบเทือกเขาแอลป์ทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นก็จะไหลผ่านไปทางตอนเหนือจนถึงพรมแดนติดต่อระหว่างเยอรมนีและฝรั่งเศส จะไหลผ่านเข้าไปยังเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ รวมถึงในประเทศอื่นๆ ของยุโรป เช่น อิตาลี ออสเตรีย ลิกเตนสไตน์ ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม และสุดท้ายก็ไปไหลออกที่ทะเลเหนือ


ร้านน้ำหอมโคโลญจน์ แบรนด์4711

ร้านน้ำหอมโคโลญจน์ แบรนด์4711

ช้อปโคโลญจน์สัญชาติเยอรมันจากแบรนด์ 4711 น้ำหอมดั่งเดิมกลิ่นหอมไซตรัสอโรมาติก

ถือเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับเมืองโคโลญจน์ หลายคนหาซื้อน้ำหอมและของที่ระลึกจากที่นี่


ไส้กรอกเยอรมัน, ขาหมูเยอรมัน

ไส้กรอกเยอรมัน, ขาหมูเยอรมัน

ร้านนี้ขายมา 100 กว่าปี มาถึงเยอรมันแล้ว ต้องมาทานขาหมูเยอรมัน
เมืองวูปปาทาล (Wuppertal)
เมืองวูปปาทาล เป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนี ริมแม่น้ำวูปแปร์และล้อมรอบด้วยเนินเขาและชนบท ในช่วงศตวรรษที่ 18 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 เมืองนี้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดในเยอรมนี


รถไฟกลับหัว (Suspension Monorail)

รถไฟกลับหัว (Suspension Monorail)

รถไฟกลับหัว หรือรถไฟแขวน รถไฟฟ้าโมโนเรลเป็นระบบรถไฟแบบรางมีล้อสำหรับวิ่งบนราวเหล็ก และแขวนตู้โดยสารไว้ รถไฟฟ้าโมโนเรลสายแรกของโลก บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1901สโมสรดอร์ทมุนด์ (Borussia Dortmund (BVB)

สโมสรดอร์ทมุนด์ (Borussia Dortmund (BVB))

สโมสรฟุตบอลโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ ฉายาที่คนไทยเรียกกันว่า "เสือเหลือง" ที่ได้เล่นใน บุนเดสลีกาซึ่งถือว่าเป็นลีกสูงสุดในเยอรมัน โดยในปัจจุบันทีมอยู่ภายใต้การควบคุมของ เอดิน แตร์ซิช ดอร์ทมุนด์คว้าแชมป์เยอรมัน 8 ครั้ง, เดเอฟเบโพคาล 4 ครั้ง, เดเอฟแอล ซูเปอร์คัพ 5 ครั้ง, ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก 1 ครั้ง สนามบรรจุ 81,365 ที่นั่ง

เมืองสเปเยอร์(Speyer)

เมืองสเปเยอร์(Speyer)
เมืองสเปเยอร์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของของรัฐไรน์ลันด์ ตั้งอยู่ตรงใจกลางเทือกเขาซีเฟอร์เกเบียร์เก อีกหนึ่งดินแดนของเยอรมันที่ถูกห้อมล้อมด้วยนิยายปรัมปราอันน่าหลงใหลของประเทศเยอรมัน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันงดงามมากแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าไรน์ตอนบน และเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมันอีกด้วย

แฟรงเฟิร์ต (Frankfrurt) 

แฟรงก์เฟิร์ต เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮ็สเซินและใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ และเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ล้านคน

สำนักงานใหญ่ธนาคารกลางยุโรป

แฟรงค์เฟิร์ตเป็นเมืองหลวงทางการเงินของประเทศเยอรมนีโดยตลาดหลักทรัพย์เป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รูปปั้นทองสัมฤทธิ์ 2 รูปที่ Borsenplatzจัตุรัสด้านหน้าอาคารตลาดหลักทรัพย์เป็นที่รู้จักในนาม ‘Bulle und Bar’ (วัวและหมี) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การขึ้นและลงของตลาดหุ้น

จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg)

เป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของแฟรงค์เฟิร์ตเยอรมนีและตั้งแต่ยุคกลางตอนกลางซึ่งเป็นศูนย์กลาง ของ Altstadt ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 รัฐบาลของเมืองแฟรงค์เฟิร์ตตั้งอยู่ที่นี่และตั้งชื่อให้จัตุรัสนี้ อาคารของพื้นที่ ได้แก่ ศาลาว่าการRomer น้ำพุแห่งความยุติธรรมที่ใจกลางจัตุรัส สร้างขึ้นในปีค. ศ. 1543 รูปปั้นเทพธิดา Justitiaถือตาชั่งแห่งความยุติธรรม แต่ไม่มีการปิดตาตามปกติของเธอหันหน้าเข้าหาชาวโรมัน

โรงละครโอเปร่า อัลเต้ (Old Opera House (Alte Oper) )

สร้างขึ้นระหว่างปี 1873 และ 1880 มันถูกทำลายโดยระเบิดในสงครามโลกครั้งที่สองและได้รับการบูรณะระหว่างปี 1976 และ 1981 ออกแบบโดยสถาปนิก Richard Lucae แห่งเบอร์ลินรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่บนอาคารสไตล์ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเล่าถึง Semper Opera House ที่มีชื่อเสียงในเมืองเดรสเดิน

วิหารแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedra)
วิหารแฟรงก์เฟิร์ตเป็นโบสถ์แบบโกธิกโรมันคาทอลิคซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่อุทิศให้กับเซนต์บาร์โทโลมิว
มหาวิหาร Gothic St. Bartholomew เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้รับสมญานามว่า “Imperial Cathedral” (Kaiserdom) จากปี 1356 เป็นต้นไปตาม Golden Bull ของ Charles the IVth กษัตริย์ได้รับการเลือกตั้งที่นี่ ระหว่างปีค. ศ. 1562 ถึง ค.ศ. 1792 มีพระมหากษัตริย์สิบองค์สวมมงกุฎอยู่หน้าแท่นบูชาราชาภิเษกเพียร์มาเซนส์ (Pirmasens)

เพียร์มาเซนส์ (Pirmasens)
เมืองเพียร์มาเซนส์ เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนทิศตะวันตกติดกับฝรั่งเศส มีธรรมชาติป่าไม้อุดมสมบูรณ์สวยงาม มีกิจกรรมเดินเล่นชมป่าเขา ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม (War Museums) เป็นต้นไร่องุ่น (grape plantation)

ไร่องุ่น (grape plantation)

ประวัติการปลูกองุ่นในเยอรมนีสามารถสืบย้อนไปถึงเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้ว เมื่อชาวโรมันได้นำเทคนิคการปลูกองุ่นที่เรียนรู้จากชาวกรีกและอีทรัสคันมาสู่ชาวเยอรมันในระหว่างการยึดครองทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ในระหว่างการพิชิตเทือกเขาแอลป์ , นอร์เวย์, เดนมาร์ก, สวีเดน, ไอซ์แลนด์, ออสเตรีย, สหราชอาณาจักร, ฯลฯ ล้วนเป็นดินแดนของประเทศที่เป็นตัวแทนของคนเจอร์แมนิก) และการปลูกองุ่นได้หยั่งรากในเยอรมนีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ทุ่งมัสตาร์ด (Mustard)

ทุ่งมัสตาร์ด (Mustard)


ระบบการเดินทางด้วยรถไฟ (Rail transport in Germany)

ระบบการเดินทางด้วยรถไฟ (Rail transport in Germany)

รถไฟในเยอรมันมีหลายประเภท หลักๆ ก็แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ รถไฟความเร็วสูง ICE (InterCity Express) และ IC (InterCity) รถไฟ ICE วิ่งได้ 200 กม./ชม. รถไฟ IC (InterCity) ที่วิ่งเร็วน้อยกว่า


มิวนิก (Munich)

มิวนิก (Munich)
มิวนิก หรือชื่อในภาษาเยอรมันคือ มึนเชิน เป็นเมืองหลวงรัฐและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐไบเอิร์น ประเทศเยอรมนี มีประชากรทั้งสิ้น 1.55 ล้านคน ในพื้นที่ 310 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามในเยอรมนีรองจากเบอร์ลินและฮัมบวร์ค และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด

มิวนิกตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอีซาร์ ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำดานูบ ทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ มิวนิกเป็นที่ตั้งสำนักงานเขตปกครองส่วนภูมิภาคโอเบอร์ไบเอิร์น และเป็นเขตปกครองที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดในเยอรมนี (4,500 คนต่อ ตร.กม.) มิวนิกเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในพื้นที่ภาษาถิ่นไบเอิร์น รองจากกรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย

ปัจจุบัน มิวนิกเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเงิน สิ่งพิมพ์ วัฒนธรรม นวัตกรรม การศึกษา ธุรกิจ และการท่องเที่ยว และมีมาตรฐานและคุณภาพชีวิตในระดับสูงมาก

เศรษฐกิจหลักของมิวนิกอยู่บนพื้นฐานของอุตสาหกรรมไฮเทค ยานยนต์ ภาคบริการ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงด้านไอที เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรม และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทข้ามชาติจำนวนมาก เช่น BMW, Siemens, MAN, Allianz และ MunichRE มิวนิกเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยวิจัย 2 แห่ง สถาบันวิทยาศาสตร์มากมาย และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ระดับโลก เช่น พิพิธภัณฑ์เยอรมัน และพิพิธภัณฑ์บีเอ็มดับเบิลยูโพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved