ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
พระพุทธรูป, ศิลปะคันธาระ, ศิลปะคุปตะ, ศิลปะปาละ, ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
พระพุทธรูป
ศิลปะคันธาระ
ศิลปะคุปตะ
ศิลปะปาละ
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
กบิลพัสดุ์
กบิลพัสดุ์ ฝั่งอินเดีย
นิโครธาราม
รามคามสถูป นครเทวทหะ
ลุมพินี
สาวัตถี
สังกัสสนคร
สารนาถ
โกสัมพี
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
นิวเดลี
อัครา
ฟาเตห์ปูร์ สิครี
ราชสถาน
หริทวาร, ฤาษีเกษ
จัมมู - แคชเมียร์
เลห์-ลาดักห์
อัมริตสาร์
มะนาลี-ชิมลา
ดารัมชาลา
เมืองลัคเนา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล/
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลลาว
ข้อมูลลาว
เวียงจันทร์/วังเวียง
หลวงพระบาง
ลาวใต้
ข้อมูลลาว
ข้อมูเวียดนาม
ฮานอย/ซาปา
ดานัง
โฮจิมินห์
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)
ข้อมูลลาว
ข้อมูลทวีปยุโรป
กรุงเทพ-ลอนดอน
อิตาลี
อังกฤษ
หริทวาร, หริดวาร์, (Haridwar)
ประตูสู่เทพเจ้า, แหล่งต้นน้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์


ฤาษีเกษ (Rishikesh)
มืองศูนย์รวมนักบวชฮินดู ฤาษี โยคี

โคมุข (Gaumukh)
ต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคา, ปากแห่งโค

เดห์ราดุน (Dera Doon)
โรงเรียนประจำเยอะที่สุดในอินเดีย

โคมุข (Gaumukh)
ต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคา แปลว่า ปากแห่งโค


หริทวาร, หริดวาร์, (Haridwar)
ประตูสู่เทพเจ้า, แหล่งต้นน้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์หริทวาร (Haridwar)


หริดวาร์,หริทวาร (Haridwar) ประตูสู่เทพเจ้า, แหล่งต้นน้ำคงคา, 1ใน7 เมืองศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย
เมืองหริทวาร ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขาหิมาลัย เป็นเมืองโบราณและเทศบาล ในเขตรัฐอุตรขัณฑ์ อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเดห์ราดูห่าง 50 กิโลเมตร ท่าน้ำหรกีเปารีซึ่งเป็นท่าใหญ่ จะมีการทำพิธีบูชาอารตีในเวลาเย็นของทุกวัน เมืองนี้ ทุกๆ 12 ปี จะมีการจัดงานกุมภเมลา เหมือนที่อัลลาหะบาด แม่น้ำคงคาไหลมาเป็นระยะทาง 253 กิโลเมตร ( 157 ไมล์) จากต้นน้ำแม่น้ำคงคาโคมุข


หริทวาร (Haridwar)


หริทวาร (Haridwar)


หริทวาร (Haridwar)


หริทวาร (Haridwar)


หริทวาร (Haridwar)


หริทวาร (Haridwar)


หริทวาร (Haridwar)


หริทวาร, หริดวาร์, (Haridwar)
ประตูสู่เทพเจ้า, แหล่งต้นน้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ฤาษีเกษ (Rishikesh)
Rishikesh (ฤาษีเกษ) เมืองศูนย์รวมนักบวชฮินดู ฤาษี โยคี ตั้งอยู่ในบริเวณเชิงเขาของเทือกเขาหิมาลัยในภาคเหนือของอินเดีย เป็นเมืองในรัฐอุตตรขัณฑ์เป็นที่รู้จักกันเป็นประตูสู่เทือกเขาหิมาลัย

ฤาษีเกษ (Rishikesh)


ฤาษีเกษ (Rishikesh)


ฤาษีเกษ (Rishikesh)


ฤาษีเกษ (Rishikesh)


ฤาษีเกษ (Rishikesh)

ฤาษีเกษ (Rishikesh)


ฤาษีเกษ (Rishikesh)


ฤาษีเกษ (Rishikesh)


ฤาษีเกษ (Rishikesh)


ฤาษีเกษ (Rishikesh)

ฤาษีเกษ (Rishikesh)


ฤาษีเกษ (Rishikesh)


ฤาษีเกษ (Rishikesh)


ฤาษีเกษ (Rishikesh)


ฤาษีเกษ (Rishikesh)


ฤาษีเกษ (Rishikesh)


ฤาษีเกษ (Rishikesh)

เดห์ราดุน (Dera Doon)
โรงเรียนประจำเยอะที่สุดในอินเดียเดห์ราดุน (Dera Doon)


เดห์ราดุน (Dera Doon) เดห์ราดูนเป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรขัณฑ์ (Uttarakhand) ห่างจากกรุงนิวเดลี 230 กิโลเมตรทางเหนือ ตั้งอยู่ในหุบเขาดูน ทางเหนือล้อมรอบด้วยเทือกเขาหิมาลัย
เดราดูน เมืองที่รู้จักกันดีว่าเป็น City of Schools เป็นเมืองเล็กๆแต่มีโรงเรียนประจำเยอะที่สุดในอินเดีย คนอินเดียนิยมส่งลูกหลานมาเรียนที่เมืองนี้มากที่สุด
โคมุข (Gaumukh)
ต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคา แปลว่า ปากแห่งโคโคมุข (Gaumukh, Gomukhi)
โคมุข (Gaumukh) ถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคา แปลว่า ปากแห่งโค, ปากวัวเป็นสายน้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ซึ่งธานน้ำแข็งละลายผุดขึ้นมาจากธารน้ำแข็งกังโกตรี (Gangotri) ก่อกำเนิดต้นแม่น้ำภคีรถี (Bhagirathi) เข้ามาสู่ที่ราบทางตอนเหนือของอินเดีย สถานที่แรกที่แม่น้ำคงคาไหลมลงมาคือที่นี่เมืองหริทวาร ซึ่งมีชื่อในสมัยโบราณว่า คงคาทวาร (Gangadwara) ต้องขี่ม้าเป็นระยะทาง 14 กิโลเมตรเพื่อไปยังแคมป์โบจบาซา จากนั้นต้องเดินเท้าอีก 4 กิโลเมตรเพื่อจะไปถึงโคมุขโพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved