ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
ลุมพินี
กบิลพัสดุ์
เทวทหะ
สาวัตถี
สารนาถ
โกสัมพี
สังกัสสนคร
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
ราชสถาน
นิวเดลี
อัครา
ดารัมชาลา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)
ดารัมชาลา (dharamsala)

ดารัมชาลา (dharamsala) เมืองศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณชาวทิเบต สถานที่ตั้ง รัฐหิมาจัลประเทศ ทางเหนือของประเทศอินเดีย ธรรมศาลา มีอีกชื่อหนึ่งว่า McLeod Ganj เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ในหุบเขาท่ามกลางป่าสน ปี ค.ศ. 1959 เมื่อทหารจีนรุกเข้าทิเบต องค์ทะไล ลามะ ที่ 14 ได้ลี้ภัยมาอยู่อินเดีย ยวาล์หลาล เนห์รู นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย มาช่วยเหลือด้วยการเปิดทางให้ ทะไล ลามะ มาพักอยู่ที่ธรรมศาลาซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นที่ตั้งของรัฐบาลพลัดถิ่นทิเบต ภายใต้การนำทั้งด้านการเมืองและจิตวิญญาณของ ทะไล ลามะ

ดารัมชาลา (dharamsala)

แมคลอยด์กันจ์ ( McLeod Ganj)
บรรยากาศทางธรรมชาติของเขาตรีอูน
นอร์บูลิงการ์ (Norbulingka) สถาบันนอร์บุลิ่งกา(สถาบัน ที่สอนเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมธิเบต) พิพิธภัณฑ์ โรงเรียน ฯลฯ เพื่อ ธำารงวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของตน
สถาบันองค์กรการกุศลของธิเบตชื่อว่า Tibet Charity มีการเปิดสอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ให้กับผู้อพยพชาวธิเบตเป็นหลัก
โพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved