ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
พระพุทธรูป, ศิลปะคันธาระ, ศิลปะคุปตะ, ศิลปะปาละ, ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
พระพุทธรูป
ศิลปะคันธาระ
ศิลปะคุปตะ
ศิลปะปาละ
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
กบิลพัสดุ์
กบิลพัสดุ์ ฝั่งอินเดีย
นิโครธาราม
รามคามสถูป นครเทวทหะ
ลุมพินี
สาวัตถี
สังกัสสนคร
สารนาถ
โกสัมพี
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
นิวเดลี
อัครา
ฟาเตห์ปูร์ สิครี
ราชสถาน
หริทวาร, ฤาษีเกษ
จัมมู - แคชเมียร์
เลห์-ลาดักห์
อัมริตสาร์
มะนาลี-ชิมลา
ดารัมชาลา
เมืองลัคเนา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลอินใต้
ข้อมูลอินเดียใต้
รัฐเตลังคานา
เมืองกาญจีปุรัม
ฮัมปิ
รัฐอานธรประเทศ
ข้อมูลศรีลังกา
ข้อมูลศรีลังกา
ไหว้พระศรีลังกา
ข้อมูลอินโดนีเซีย
ข้อมูลอินโดนีเซีย
บุโรพุทโธ บาหลี
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล/
ข้อมูลสิงคโปร์
ข้อมูลสิงคโปร์
สิงคโปร์
ข้อมูลมาเลเซีย
ข้อมูลมาเลเซีย
มาเลเซีย
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลลาว
ข้อมูลลาว
เวียงจันทร์/วังเวียง
หลวงพระบาง
ลาวใต้
ข้อมูลลาว
ข้อมูเวียดนาม
ฮานอย/ซาปา
ดานัง
โฮจิมินห์
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)
ข้อมูลทวีปยุโรป
ข้อมูลทวีปยุโรป
ฝรั่งเศส
ลักเซมเบิร์ก
เยอรมนี
เบลเยียม
เนเธอร์แลนด์
อังกฤษ
อิตาลี
กรุงเทพ-ลอนดอน
ข้อมูลทวีปแอฟริกา (Africa)
ข้อมูลทวีปแอฟริกา
แอฟริกาใต้
ข้อมูลทวีปอเมริกา (America)
ข้อมูลทวีปอเมริกา
อเมริกา

ฝรั่งเศส (France)


 

ฝรั่งเศส (France)

เมืองแห่งแฟชั่น สถาปัตยกรรม และน้ำหอม

ฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป ทิศเหนือติดกับเบลเยียม และ ลักเซมเบิร์กทิศตะวันออกติดกับเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก และทิศใต้ติดกับอันดอร์รา สเปน และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี โดยมีประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งเป็นประมุข ดำรงตำแหน่งวาระละ ๕ ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน ๒ วาระ และมีนายกรัฐมนตรี ซึ่งแต่งตั้งโดย ประธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาล


พระราชวังแวร์ซาย (Palace of Versailles)

พระราชวังแวร์ซาย เป็นพระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่แวร์ซาย ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันตกประมาณ 12 ไมล์ (19 กิโลเมตร) ภายในพระราชวังแวร์ซายมีทั้งหมด 700 ห้อง ภาพวาด 6,123 ภาพ และงานแกะสลักทั้งหมด 18,893 ชิ้น ห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บาน

เดิมเมืองแวร์ซายเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง มีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเยี่ยงชนบทอื่น ๆ ของฝรั่งเศส เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศส ยังทรงพระเยาว์ ขณะพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่า และทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายน่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักขึ้นมาใน พ.ศ. 2167 โดยในช่วงแรกเป็นเพียงกระท่อมเล็ก ๆ สำหรับพักชั่วคราวเท่านั้น

เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ขึ้นครองบัลลังก์ มีประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์

พระราชวังและสวนได้รับเลือกเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกใน ค.ศ. 1979 จากความสำคัญในฐานะศูนย์กลางทางอำนาจ ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ในฝรั่งเศสช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง 18

มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมพระราชวังหรือสวนแวร์ซาย 15,000,000 คนต่อปี ทำให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมที่สุดในโลก


หอไอเฟล (Eiffel Tower)

หอไอเฟล เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็ก ที่มีความสูงสง่าถึง 212 เมตร ไม่รวมเสาอากาศอีก 24 เมตร มีลิฟต์ 2 ตัว และบันได 4 ด้าน รวมทั้งภัตตาคารและหอชมวิว 3 ชั้น หอไอเฟลสร้างเมื่อ วันที่ 28 มกราคม 1887 ใช้เวลาสร้าง 2 ปี 2 เดือน 5 วัน และมีการจัดพิธีเปิดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 1889

ทางรัฐบาลฝรั่งเศสจึงให้กุสตาฟสร้างหอไอเฟลขึ้นมาเพื่อใช้เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวัติประเทศฝรั่งเศส และเพื่อแสดงถึงความร่ำรวย ยิ่งใหญ่ รวมถึงความสำเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้น


ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe)
ประตูชัยฝรั่งเศส ถูกสร้างขึ้นโดยคำสั่งของนโปเลียน ระหว่างปี ค.ศ.1806 – 1836 เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อปกป้องประเทศฝรั่งเศส และเป็นการประกาศความเกรียงไกรของกองทัพฝรั่งเศส

ตัวประตูชัยนี้ ถูกสร้างในแบบศิลปะนีโอคลาสสิค ซึ่งได้รับการดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมแบบโรมันโบราณ และได้แนวความคิดมาจากประตูชัยไตตัสประตูชัยแห่งนี้ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร กว้าง 45 เมตร ลึก 22 เมตร เป็นประตูชัยที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde)

จัตุรัสคองคอร์ด หรือ ปลัส เดอ ลา กงกอร์ด (Place de la Concorde)เป็นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์การนองเลือดครั้งใหญ่ในกรุงปารีส!! เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการ


รถไฟความเร็วสูง ทีจีวี, TGV POS (Train a Grande Vitesse - Peripherie-Quest)

เป็นรถไฟความเร็วสูงที่พัฒนาโดย Alstom และดำเนินการโดยSNCF บริษัทรถไฟแห่งชาติของฝรั่งเศส รถไฟขบวนนี้เปิดตัวในปี 2006 และถือว่าเป็นรุ่นที่สามของรถไฟ TGV รุ่นนี้พัฒนามาจากรุ่น TGV Reseau มีความเร็วปฏิบัติการสูงสุด 236 ไมล์ต่อชั่วโมง (380 กม./ชม. ที่ทำให้เดินทางระหว่างเมืองต่างๆ

ในฝรั่งเศสและยุโรปได้รวดเร็วยิ่งขึ้นรถไฟ TGV POS ให้บริการในหลายเส้นทางทั่วฝรั่งเศสและยุโรป ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างฝรั่งเศสและประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก มีการให้บริการเส้นทางภายในฝรั่งเศส อาทิ เช่น การเชื่อมต่อระหว่างปารีส และสุดเขตเมืองที่ตั้งอยู่ตะวันตกของประเทศ


เนินปราสาท (Citadel of Bitche)

เนินปราสาท (Citadel of Bitche)
เนินปราสาทคือป้อมปราการสำหรับป้องกันเมือง ภายในพิพิธภัณฑ์ บ่อเก็บน้ำ ห้องน้ำโบราณ


นั่งรถไฟชมวิว
โพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved