ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
ลุมพินี
กบิลพัสดุ์
เทวทหะ
สาวัตถี
สารนาถ
โกสัมพี
สังกัสสนคร
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
ราชสถาน
นิวเดลี
อัครา
ดารัมชาลา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)
รัฐราชสถาน (Rajasthan)

รัฐราชสถาน (Rajasthan) ชัยปุระ (ฮินดี: ?????, อักษรโรมัน: Jaipur) เป็นเมืองหลักของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย และยังเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศอินเดีย (3.1 ล้านคน) ก่อตั้งเมื่อ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1727 โดยมหาราชาสวาอี ชัยสิงห์ที่ 2" เจ้าครองนครอาเมร์ (Amer) ในปัจจุบันชัยปุระยังเป็นที่รู้จักกันดีในอินเดียว่า "นครสีชมพู"ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย ติดกับประเทศปากีสถาน เมืองหลวง : คือเมืองชัยปุระ (Jaipur) หรือ จัยปูร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐราชสถาน คือ ทะเลทราย Tharแผนที่รัฐราชสถาน


เมืองชัยปุระ (Jaipur)
ชัยปุระ (ฮินดี: ?????, อักษรโรมัน: Jaipur) เป็นเมืองหลักของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย และยังเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศอินเดีย (3.1 ล้านคน) ก่อตั้งเมื่อ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1727 โดยมหาราชาสวาอี ชัยสิงห์ที่ 2" เจ้าครองนครอาเมร์ (Amer) ในปัจจุบันชัยปุระยังเป็นที่รู้จักกันดีในอินเดียว่า "นครสีชมพู"
- พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace) ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal)
- หอดูดาวจันตาร์มันตาร์ (Jantar Mantar)
- ป้อมนราห์การห์ (Nahargarh Fort)
- จาล มาฮาล (Jal Mahal)
- อัลเบิร์ตฮอลล์ (Albert Hall)
- เบียร์ล่ามันเดียร์ (Birla Mandir) หรือ วัดลักษมีนารายัน (Laxmi Narayan)


พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace) ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) แปลว่าพระราชวังแห่งสายลม

พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace) ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) แปลว่าพระราชวังแห่งสายลม

พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace) ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) แปลว่าพระราชวังแห่งสายลม

พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace) ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) แปลว่าพระราชวังแห่งสายลม

หอดูดาวจันตาร์มันตาร์ (Jantar Mantar)

หอดูดาวจันตาร์มันตาร์ (Jantar Mantar)

หอดูดาวจันตาร์มันตาร์ (Jantar Mantar)

หอดูดาวจันตาร์มันตาร์ (Jantar Mantar)

หอดูดาวจันตาร์มันตาร์ (Jantar Mantar)

ป้อมนราห์การห์ (Nahargarh Fort) ป้อมไทเกอร์ (Tiger Fort) สร้างในปี ค.ศ. 1734 ในสมัยมหาราชาสะหวายจัย ซิงห์ที่ 2

ป้อมนราห์การห์ (Nahargarh Fort)

ป้อมนราห์การห์ (Nahargarh Fort)

ป้อมนราห์การห์ (Nahargarh Fort)

ป้อมนราห์การห์ (Nahargarh Fort)

ป้อมนราห์การห์ (Nahargarh Fort)

ป้อมนราห์การห์ (Nahargarh Fort)

ป้อมนราห์การห์ (Nahargarh Fort)

ป้อมนราห์การห์ (Nahargarh Fort)

ป้อมนราห์การห์ (Nahargarh Fort)

ป้อมนราห์การห์ (Nahargarh Fort)

ป้อมนราห์การห์ (Nahargarh Fort)

ป้อมนราห์การห์ (Nahargarh Fort)

ป้อมนราห์การห์ (Nahargarh Fort)

ป้อมนราห์การห์ (Nahargarh Fort)

2. จาล มาฮาล (Jal Mahal) พระราชวังกลางน้ำซึ่งตั้งเด่นสง่าอยู่กลางทะเลสาบมันสกา (Man Sagar)

ป้อมแอมแมร์ ( Amer Fort) หรือ ป้อมแอมเบอร์ (Amber Fort) ตั้งอยู่ที่เมืองแอมแมร์ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย สร้างโดยมหาราชามาน สิงห์ที่ 1 ด้านสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต

ป้อมแอมแมร์ ( Amer Fort)

ป้อมแอมแมร์ ( Amer Fort)

ป้อมแอมแมร์ ( Amer Fort)

ป้อมแอมแมร์ ( Amer Fort)

ป้อมแอมแมร์ ( Amer Fort)

ป้อมแอมแมร์ ( Amer Fort)

ป้อมแอมแมร์ ( Amer Fort)

ป้อมแอมแมร์ ( Amer Fort)

ป้อมแอมแมร์ ( Amer Fort)

ป้อมแอมแมร์ ( Amer Fort)

ป้อมแอมแมร์ ( Amer Fort)

ป้อมแอมแมร์ ( Amer Fort)

ป้อมแอมแมร์ ( Amer Fort)

ป้อมแอมแมร์ ( Amer Fort)

ป้อมแอมแมร์ ( Amer Fort)

4. อัลเบิร์ตฮอลล์ (Albert Hall) หรือพิพิธภัณฑ์กลางของเมืองชัยปุระ สถาปัตยกรรมของอังกฤษ ด้านในจะจัดแสดงวิถึชีวิตของชนกลุ่มน้อยในราชสถาน และยังมีห้องสมุด และภาพวาดแบบย่อส่วน (Miniature Painting) ในสมัยของโมกุล

5. เบียร์ล่ามันเดียร์ (Birla Mandir) หรือ วัดลักษมีนารายัน (Laxmi Narayan) เป็นวัดฮินด สร้างโดยมหาเศรษฐีชาวอินเดีย

ของฝากจากจัยปูร์


เมืองแอชแมร์ (Ajmer)
เมืองอาชแมร์ (Ajmer)
ทะเลสาบพุชการ์ (Pushkar Lake)
- เทศกาลอูฐ (Pushkar Camel Fair)
- วัดพราหมณ์ (Brahma temple)
- วัดรังจีใหม่ (New Rangji Temple)
- วัดรังจีเก่า (Old Rangji Temple)
- กูรูดัวรา (Gurudwara)
ตัวเมืองแอชแมร์
- วัดเชนนาเรียนลี (Nareli Jain Temple)
- พิพิธภัณฑ์แอชแมร์ (Museum Ajmer)
- ป้อมตาราการห์ (Taragarh Fort Ajme)


ทะเลสาบพุชการ์ (Pushkar Lake)


เทศกาลอูฐ (Pushkar Camel Fair)


วัดพราหมณ์ (Brahma temple)


วัดรังจีใหม่ (New Rangji Temple)


วัดรังจีเก่า (Old Rangji Temple)


กูรูดัวรา (Gurudwara)


กูรูดัวรา (Gurudwara)

ตัวเมืองแอชแมร์

วัดเชนนาเรียนลี (Nareli Jain Temple)

วัดเชนนาเรียนลี (Nareli Jain Temple)

วัดเชนนาเรียนลี (Nareli Jain Temple)

วัดเชนนาเรียนลี (Nareli Jain Temple)

วัดเชนนาเรียนลี (Nareli Jain Temple)

วัดเชนนาเรียนลี (Nareli Jain Temple)

วัดเชนนาเรียนลี (Nareli Jain Temple)

วัดเชนนาเรียนลี (Nareli Jain Temple)

วัดเชนนาเรียนลี (Nareli Jain Temple)

วัดเชนนาเรียนลี (Nareli Jain Temple)

วัดเชนนาเรียนลี (Nareli Jain Temple)

วัดเชนนาเรียนลี (Nareli Jain Temple)

วัดเชนนาเรียนลี (Nareli Jain Temple)

วัดเชนนาเรียนลี (Nareli Jain Temple)

วัดเชนนาเรียนลี (Nareli Jain Temple)

หอนาฬิกา


พิพิธภัณฑ์ เมืองแอชแมร์ (Ajmer)


พิพิธภัณฑ์ เมืองแอชแมร์ (Ajmer)


ป้อมตาราการห์ (Taragarh Fort Ajmer)


ร้านอาหาร เมืองแอชแมร์ (Ajmer)อุไดปูร์ (Udaipur)
อุไดปูร์ (Udaipur) เมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันในชื่อ เวนิสแห่งตะวันออก และ เมืองแห่งทะเลสาบ
- พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace) หรือพระราชวังฤดูหนาว
- ทะเลสาบพิโคล่า (Pichola)
- วัดจักดิศ (Jagdish Temple)
- กระเช้า (Rope way)พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace) หรือพระราชวังฤดูหนาว

พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace) หรือพระราชวังฤดูหนาว

พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace) หรือพระราชวังฤดูหนาว

พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace) หรือพระราชวังฤดูหนาว

พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace) หรือพระราชวังฤดูหนาว

พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace) หรือพระราชวังฤดูหนาว

พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace) หรือพระราชวังฤดูหนาว

พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace) หรือพระราชวังฤดูหนาว

พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace) หรือพระราชวังฤดูหนาว

ทะเลสาบพิโคล่า (Pichola)

วัดจักดิศ (Jagdish Temple)

วัดจักดิศ (Jagdish Temple)

วัดจักดิศ (Jagdish Temple)

วัดจักดิศ (Jagdish Temple)

กระเช้า (Rope way)

หอนาฬิกาจ๊อดปูร์ (Jodhpur)
จ๊อดปูร์ (Jodhpur) เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า “จ๊อดปูร์” (Jodhpur) หรือเมือง โยธะปุระ นครนักรบ ที่ทั่วทั้งเมืองเป็นสีฟ้าราวกับน้ำทะเล เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในแคว้นราชาสถาน ถูกตั้งขึ้นเป็นราชธานี โดย Rao Jodha แห่งราชวงศ์Rathor เมืองโยธปุระ มีฉายาว่าเมืองสีฟ้า ซึ่งในช่วงแรกนั้น การทาบ้านด้วยสีฟ้าจะมีเฉพาะบ้านของชาวฮินดูวรรณะพราหมณ์เท่านั้น แต่ต่อมา มีความเชื่อว่า สีฟ้าจะช่วยกันแมลงและทำให้บ้านเย็นในฤดูร้อน ผู้คนจึงพากันทาบ้านตัวเองด้วยสีฟ้า จนกลายเป็นสัญญลักษณ์ของเมืองจ๊อดปูร์
- ป้อมเมห์รานการห์ (Mehrangarh Fort)
- อนุสรณ์สถานจัสวันต์ธาดา (Jaswant Thada)
- อูเมด ภาวัน (Umaid Bhawan)


ป้อมเมห์รานการห์ (Mehrangarh Fort) เป็น 1 ใน 4 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย จ๊อดปูร์ (Jodhpur)

ภายในป้อมเมห์รานการห์ จ๊อดปูร์ (Jodhpur)

อนุสรณ์สถานจัสวันต์ธาดา (Jaswant Thada) สร้างจากหินอ่อน จ๊อดปูร์ (Jodhpur)

จ๊อดปูร์ (Jodhpur)

อูเมด ภาวัน (Umaid Bhawan) สร้างขึ้นสร้างเมื่อ พ.ศ. 2472 มีอายุแค่ 76 ปี สร้างโดย มหาราชาอุเมด ซิงห์ (MAHARAJA UMAID SINGH) มีห้องทั้งหมด 347 ห้อง ใช้เวลาสร้าง 15 ปี ตัวพระราชวังได้รับการออกแบบจากสองสถาปนิกชาวอังกฤษ ตกแต่งแบบ อินโด-โคโลเนียล สร้างด้วยหินทรายสีเนื้อ อยู่บนเนินเขาสูง จ๊อดปูร์ (Jodhpur)

หอนาฬิกา (clock tower) จ๊อดปูร์ (Jodhpur)

จ๊อดปูร์ (Jodhpur)


เมืองจัยแซลเมอร์ (Jaisalmer)
เมืองจัยแซลเมอร์ (Jaisalmer) นครสีทอง เนื่องจากอาคารบ้านเรือนสร้างด้วยหินทรายสีเหลืองนวล โดยตั้งอยู่บนที่ราบสูงทะเลทรายธาร์ (Thar Desert) เป็นเมืองชายแดนติดพรมแดนปากีสถาน อีกทั้งในอดีตเคยเป็นเส้นทางการค้าที่ สำคัญ ระหว่างอินเดียกับตะวันออกกลาง
5. เมืองจัยสอลแมร์ (Jaisalmer)
- ทะเลทราย (Desert)
- ป้อมปราการ (Jaisalmer Fort)
- วัดเชน (Jain Temple)
- วัดพระราชวัง (Mandir Palace)
- พิพิธภัณฑ์โกธารี (Kothari's Patwa Haveli Meseum)
- ทะเลสาบ (Lake)


ทะเลทราย เมืองจัยแซลเมอร์ (Jaisalmer)

ทะเลทราย เมืองจัยแซลเมอร์ (Jaisalmer)

ทะเลทราย เมืองจัยแซลเมอร์ (Jaisalmer)

ทะเลทราย เมืองจัยแซลเมอร์ (Jaisalmer)

ทะเลทราย เมืองจัยแซลเมอร์ (Jaisalmer)

พลังกังหันลม เมืองจัยแซลเมอร์ (Jaisalmer)

ทะเลทราย เมืองจัยแซลเมอร์ (Jaisalmer)

ป้อมปราการ (Jaisalmer Fort) เมืองจัยแซลเมอร์ (Jaisalmer)

ป้อมปราการ (Jaisalmer Fort) เมืองจัยแซลเมอร์ (Jaisalmer)

ป้อมปราการ (Jaisalmer Fort) เมืองจัยแซลเมอร์ (Jaisalmer)

ป้อมปราการ (Jaisalmer Fort) เมืองจัยแซลเมอร์ (Jaisalmer)

ป้อมปราการ (Jaisalmer Fort) เมืองจัยแซลเมอร์ (Jaisalmer)

วัดเชน (Jain Temple)

วัดพระราชวัง (Mandir Palace)

วัดพระราชวัง (Mandir Palace)

พิพิธภัณฑ์โกธารี (Kothari's Patwa Haveli Meseum)

พิพิธภัณฑ์โกธารี (Kothari's Patwa Haveli Meseum)

พิพิธภัณฑ์โกธารี (Kothari's Patwa Haveli Meseum)

พิพิธภัณฑ์โกธารี (Kothari's Patwa Haveli Meseum)

ทะเลสาบ (Lake)

ทะเลสาบ (Lake)

ทะเลสาบ (Lake)โพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved