ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
พระพุทธรูป, ศิลปะคันธาระ, ศิลปะคุปตะ, ศิลปะปาละ, ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
พระพุทธรูป
ศิลปะคันธาระ
ศิลปะคุปตะ
ศิลปะปาละ
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
กบิลพัสดุ์
กบิลพัสดุ์ ฝั่งอินเดีย
นิโครธาราม
รามคามสถูป นครเทวทหะ
ลุมพินี
สาวัตถี
สังกัสสนคร
สารนาถ
โกสัมพี
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
นิวเดลี
อัครา
ฟาเตห์ปูร์ สิครี
ราชสถาน
หริทวาร, ฤาษีเกษ
จัมมู - แคชเมียร์
เลห์-ลาดักห์
อัมริตสาร์
มะนาลี-ชิมลา
ดารัมชาลา
เมืองลัคเนา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลอินใต้
ข้อมูลอินเดียใต้
รัฐเตลังคานา
เมืองกาญจีปุรัม
ฮัมปิ
รัฐอานธรประเทศ
ข้อมูลศรีลังกา
ข้อมูลศรีลังกา
ไหว้พระศรีลังกา
ข้อมูลอินโดนีเซีย
ข้อมูลอินโดนีเซีย
บุโรพุทโธ บาหลี
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล/
ข้อมูลสิงคโปร์
ข้อมูลสิงคโปร์
สิงคโปร์
ข้อมูลมาเลเซีย
ข้อมูลมาเลเซีย
มาเลเซีย
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลลาว
ข้อมูลลาว
เวียงจันทร์/วังเวียง
หลวงพระบาง
ลาวใต้
ข้อมูลลาว
ข้อมูเวียดนาม
ฮานอย/ซาปา
ดานัง
โฮจิมินห์
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)
ข้อมูลทวีปยุโรป
ข้อมูลทวีปยุโรป
ฝรั่งเศส
ลักเซมเบิร์ก
เยอรมนี
เบลเยียม
เนเธอร์แลนด์
อังกฤษ
อิตาลี
กรุงเทพ-ลอนดอน
ข้อมูลทวีปแอฟริกา (Africa)
ข้อมูลทวีปแอฟริกา
แอฟริกาใต้
ข้อมูลทวีปอเมริกา (America)
ข้อมูลทวีปอเมริกา
อเมริกา
เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)

เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)


เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)

เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
เนเธอร์แลนด์ส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรปมีอาณาเขตทิศเหนือและตะวันตกจดทะเลเหนือ ทิศใต้จดประเทศเบลเยียม และทิศตะวันออกจดประเทศเยอรมนีและมีพรมแดนทางทะเลร่วมกับเบลเยียม เยอรมนีและสหราชอาณาจักร ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรก ๆ ของโลกที่มีรัฐสภาจากการเลือกตั้ง และปกครองด้วยประชาธิปไตยระบบรัฐสภา จัดระเบียบเป็นรัฐเดี่ยว เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ คือ อัมสเตอร์ดัม ทว่า ที่ทำการรัฐบาลตั้งอยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ทั้งหมดมักเรียกว่า "ฮอลแลนด์" ซึ่งในการใช้อย่างเข้มงวดจะหมายความถึงจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์และเซาท์ฮอลแลนด์เท่านั้น ถือกันว่าการใช้แบบแรกนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นทางการ ขึ้นอยู่กับบริบท ทว่า เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเมื่อหมายถึงฟุตบอลทีมชาติ


อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)

อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)
อัมสเตอร์ดัม เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเติล จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์
ชื่อของอัมสเตอร์ดัมมาจากคำว่า อัมสเติลเรอดัมเมอ(Amstelredamme) หมายถึงเมืองที่ตั้งอยู่ริมเขื่อนของแม่น้ำอัมสเติล มีประวัติศาสตร์เริ่มต้นจากการเป็นหมู่บ้านชาวประมงในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ก่อนจะกลายเป็นศูนย์กลางการค้า การเงิน และการเดินเรือที่สำคัญในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์และขยายตัวออกไปอีกในศตวรรษที่ 19 และ 20 แต่ระบบคลองที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ยังได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดีจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับองค์การยูเนสโก
ปัจจุบัน อัมสเตอร์ดัมเป็นศูนย์การการค้าและการเงิน

อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)


อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)


อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)


อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)


อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)


อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)

จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) จัตุรัสดัมสแควร์เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ เพื่อระลึกถึงผู้ที่เป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่ 2 รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร คาเฟ่
อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)

ล่องเรือรอบคลองอัมสเตอร์ดัม (Canal Cruise, Amsterdam) เปลี่ยนบรรยากาศการเดินเที่ยวเนเธอร์แลนด์ มาเป็นการล่องเรือชมบรรยากาศ ดูความสวยงามของตึก อาคาร สถานที่สำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่ริมคลอง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับยุคทองของสถาปัตยกรรมที่ได้ยกให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO
อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)


อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)

รองเท้าไม้ดัตช์(Clogs Dutch) ศิลปะสุดยูนีคสำหรับชาวดัตช์ที่ถูกถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ในอดีตผู้ที่ใช้รองเท้าไม้ คือ    เกษตกร ชาวประมง พนักงานโรงงาน ช่างฝีมือ รองเท้าไม้ทำจากไม้เนื้อแข็งแตกยาก กันน้ำ ช่วยในการดูดซับเหงื่อ สวมใส่เคลื่อนไหวได้ดีในพื้นดินที่เปียกชื้น 

หมู่บ้านกังหันลมโบราณ (Zaanse Schans)

หมู่บ้านกังหันลมโบราณ (Zaanse Schans) หมู่บ้านกังหันลม เมืองซานดัม เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของชาวดัตช์ รายล้อมไปด้วยกังหันลม เนื่องจากสมัยก่อนกังหันลมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการระบบน้ำ และใช้เป็นพลังงานสำหรับการผลิตต่างๆ

เมืองทิวลิป คิวเคนฮอฟ, ลิซเซ่ (Keukenhof, Lisse)

เมืองทิวลิป คิวเคนฮอฟ, ลิซเซ่ (Keukenhof, Lisse) สวนแห่งนี้จัดแสดงดอกไม้ประจำปี ที่เที่ยวเนเธอร์แลนด์แห่งนี้อยู่ที่เมืองลิซเซ่ มีเนื้อที่กว่า 200 ไร่ ปลูกสำคัญของดอกทิวลิป และเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ จัดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปีโพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved