ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
พระพุทธรูป, ศิลปะคันธาระ, ศิลปะคุปตะ, ศิลปะปาละ, ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
พระพุทธรูป
ศิลปะคันธาระ
ศิลปะคุปตะ
ศิลปะปาละ
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
กบิลพัสดุ์
กบิลพัสดุ์ ฝั่งอินเดีย
นิโครธาราม
รามคามสถูป นครเทวทหะ
ลุมพินี
สาวัตถี
สังกัสสนคร
สารนาถ
โกสัมพี
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
นิวเดลี
อัครา
ฟาเตห์ปูร์ สิครี
ราชสถาน
หริทวาร, ฤาษีเกษ
จัมมู - แคชเมียร์
เลห์-ลาดักห์
อัมริตสาร์
มะนาลี-ชิมลา
ดารัมชาลา
เมืองลัคเนา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลอินใต้
ข้อมูลอินเดียใต้
รัฐเตลังคานา
เมืองกาญจีปุรัม
ฮัมปิ
รัฐอานธรประเทศ
ข้อมูลศรีลังกา
ข้อมูลศรีลังกา
ไหว้พระศรีลังกา
ข้อมูลอินโดนีเซีย
ข้อมูลอินโดนีเซีย
บุโรพุทโธ บาหลี
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล/
ข้อมูลสิงคโปร์
ข้อมูลสิงคโปร์
สิงคโปร์
ข้อมูลมาเลเซีย
ข้อมูลมาเลเซีย
มาเลเซีย
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลลาว
ข้อมูลลาว
เวียงจันทร์/วังเวียง
หลวงพระบาง
ลาวใต้
ข้อมูลลาว
ข้อมูเวียดนาม
ฮานอย/ซาปา
ดานัง
โฮจิมินห์
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)
ข้อมูลทวีปยุโรป
ข้อมูลทวีปยุโรป
ฝรั่งเศส
ลักเซมเบิร์ก
เยอรมนี
เบลเยียม
เนเธอร์แลนด์
อังกฤษ
อิตาลี
กรุงเทพ-ลอนดอน
ข้อมูลทวีปแอฟริกา (Africa)
ข้อมูลทวีปแอฟริกา
แอฟริกาใต้
ข้อมูลทวีปอเมริกา (America)
ข้อมูลทวีปอเมริกา
อเมริกา
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia

โครงการ ปฏิบัติธรรมบวชพระ-ชีพราหมณ์ ณ แดนพุทธภูมิ
โปรแกรมแสวงบุญอินเดีย-เนปาล (9วัน 8คืน) พักวัด
เดินทางระหว่างวันที่ 17-28 มกราคม 2568
นำไหว้พระโดย พระอาจารย์กิตติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต
โทร 085-7777-184, ID Line: bodhisikkhalai
บินโกลกัตตาไป-กลับ ท่านละ 22,000 บาท/บินตรงพุทธคยาไป-กลับ ท่านละ 28,000 บาท
อชันตา, เอลโลร่า, เอเลแฟนต้า, มุมไบ 17-28 ม.ค. 2568 (เพียงท่านละ 42,000 บาท)
ส่งเอกสารได้ที่ : พระปราชญ์ ปัญญาวโร วัดมหรรณพาราม คณะ4 แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. โทร. 087-1211-342
ดาวน์โหลด/รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โครงการ ปฏิบัติธรรมบวชพระ ชีพราหมณ์ ณ แดนพุทธภูมิ
โปรแกรมแสวงบุญอินเดีย-เนปาล (9วัน 8คืน) พักวัด
เดินทางระหว่างวันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2568
บรรยายโดย : พระอาจารย์กิตติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต นธ.เอก, ศน.บ., พธ.ม. โทร. 085-7777-184
ส่งเอกสารได้ที่ : พระปราชญ์ ปัญญาวโร วัดมหรรณพาราม คณะ4 แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. โทร. 087-1211-342
ดาวน์โหลด/รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมแสวงบุญอินโนนีเซีย (บุโรพุทโธ-บาหลี)
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 23-28 มิถุนายน 2567 (6วัน5คืน) โทร. 085-7777-184 www.bodhisikkhalai.com
บัตรราคา 27,000 บาท (ไม่รวมอาหารกลางวัน-เย็น)
นำไหว้พระโดย : พระอาจารย์กิตติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล
พระธรรมวิทยากร: พระอาจารย์กิตติชัย สุวโจ พระธรรมทูตสายอินโดนีเซีย
โทร.085-7777-184
ดาวน์โหลด/รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

แสวงบุญศรีลังกา
โคลัมโบ, อนุราธปุระ, โปโลนนารุวะ, ดัมบูลลา, นูวาราเอลิยา
2-6 กรกฎาคม 2567 (8วัน 6คืน) ราคา 28,000 บาท (ไม่รวมค่าเข้าชม, อาหาร, ถวายพระศรีลังกาบรรยาย ท่านละ 1,000 บาท)
โทร.085-7777-184
ดาวน์โหลด/รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมย่างกุ้ง, เมืองหงสา, เมืองไจโท้, สิเรียม
(Yangon, Bago, Kyaikto, Syriem)
22-24 พฤษภาคม 2567 (3วัน 2 คืน) ราคา 14,000 บาท
นำไหว้พระโดย พระอาจารย์กิตติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต
โทร 085-7777-184, ID Line: bodhisikkhalai
ส่งเอกสารได้ที่ : พระปราชญ์ ปัญญาวโร วัดมหรรณพาราม คณะ4 แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. โทร. 087-1211-342
ดาวน์โหลด/รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindiaโพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved